Header website

Welkom bij Edge solutions
I.v.m. vakantie zijn wij gesloten tot 4 augustus

UwTrainingsbureau

Een greep uit onze diensten

Diverse veiligheids trainingen

Projecten uwtrainingsbureau
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Open inschrijvingen
Lees verder
Open inschrijvingen

Open inschrijvingen

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Agressietraining
Lees verder
Agressietrainingen

Agressietrainingen

De cursist leert bij de agressietraining de agressievorm te herkennen en hoe hiermee om te gaan met zijn eigen specifieke skillset.

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Woningcorporatie
Lees verder
Omgaan met agressie | Woningcorporaties

Omgaan met agressie | Woningcorporaties

Als woningcorporatie medewerker krijgt u waarschijnlijk te maken met situaties waarin u geconfronteerd wordt met agressief of grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk om te weten hoe u in deze situaties kunt handelen en escalatie kunt voorkomen.

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Drugstraining
Lees verder
Omgaan met drank- en drugsmisbruik

Omgaan met drank- en drugsmisbruik

Het kan moeilijk zijn om om te gaan met bezoekers of cliënten die alcohol of drugs hebben genuttigd. Zeker wanneer er nog een psychisch aspect aan zit (dubbele diagnose).

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Telefonische agressie
Lees verder
Omgaan met telefonische agressie

Omgaan met telefonische agressie

Telefonische agressie kan zeer stressvol en intimiderend zijn, vooral als je niet goed voorbereid bent. Onze training is ontworpen om jou de vaardigheden te leren die nodig zijn om op een professionele en effectieve manier te reageren op situaties waarin klanten boos of agressief worden tijdens telefoongesprekken.

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
zORGBEGELEIDER 465 X 200
Lees verder
Professioneel fysiek handelen voor zorgmedewerkers

Professioneel fysiek handelen voor zorgmedewerkers

Agressief gedrag manifesteert zich in fysieke en verbale agressie. Fysieke agressie is een escalatie na een incident waarbij er een opwaartse lijn ontstaat in het grensoverschrijdende gedrag. Mensen raken als het ware hun controle kwijt. Wanneer dit voorkomt binnen de (geestelijke) gezondheidszorg dan zijn er nog bijkomende voorwaarden. De cliënt is vrijwillig of gedwongen opgenomen en moet behandeld worden. Hier ligt een behandelplan aan onderhevig en deze mag ...

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Overval
Lees verder
Overval preventie training

Overval preventie training

Overval preventie training, wacht niet tot je een overval hebt meegemaakt. Dan is het al te laat en weet je niet wat je moet doen.

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Deurwaarder stapt in
Lees verder
Gevaarsbeheersing voor gerechtsdeurwaarders

Gevaarsbeheersing voor gerechtsdeurwaarders

(Gerechts-)deurwaarders komen dagelijks in contact met debiteuren waarbij de emoties soms hoog oplopen. Dan kan een situatie wel eens escaleren. Een training biedt uitkomst.

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Agressie in de zorg
Lees verder
Gevaarsbeheersing voor de zorgprofessional

Gevaarsbeheersing voor de zorgprofessional

Agressief gedrag manifesteert zich in fysieke en verbale agressie. Fysieke agressie is een escalatie na een incident waarbij er een opwaartse lijn ontstaat in het grensoverschrijdende gedrag. zorgbehoeftige helpt. Deze training geeft deze beroepsgroepen de handvatten hiervoor.

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Diefstalpreventie
Lees verder
Diefstalpreventie en aanpak

Diefstalpreventie en aanpak

Diefstal van goederen komen veelvuldig voor, in 2015 is er binnen de Nederlandse retail branche voor 300 miljoen euro verdwenen door derving. Dit is een grote kostenpost die wij allemaal voelen.

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Beveiliger
Lees verder
Professioneel fysiek handelen voor beveiligers

Professioneel fysiek handelen voor beveiligers

Agressief gedrag manifesteert zich in fysieke en verbale agressie. Fysieke agressie is een escalatie na een incident waarbij er een opwaartse lijn ontstaat in het grensoverschrijdende gedrag. Mensen raken als het ware hun controle kwijt. Wanneer je als beveiliger met agressie te maken krijgt dan heb je een aantal opties om hiermee om te gaan, een daarvan is vluchten. Maar als je beroepsmatig met agressie te maken krijgt is vluchten niet altijd een optie omdat all...

Meer informatie
. . .
Meer info
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
UwVeiligheidsexpert

UwVeiligheidsexpert

Diverse diensten veiligheid en beveiligingsadvies

UwAuditeur

UwAuditeur

Veiligheids-maatregelen testen of toetsen

Projecten uwauditeur
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Tekst kreet

Onze merknamen beginnen met UW

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen

FAQ

Bekijk onze meest gestelde vragen

 • Maken geluidsopnamen

  Maken geluidsopnamen

  Bewijskracht van geluidsopnamen. Iedereen kan simpel, met de telefoon, heimelijk geluidsopnamen maken van een gesprek. Die geluidsopnamen kunnen bruikbaar zijn in het eventuele strafproces. Een geluidsopname kan worden gebruikt als (steun)bewijs in een strafproces.

  Er zijn wel een aantal juridische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden:

  1. Artikel 139a Sr verbiedt het opnemen van een gesprek waaraan je zelf geen deelnemer bent. Zolang degene die opneemt als deelnemer aan het gesprek de opname maakt, is het toegestaan om een gesprek op te nemen zonder toestemming van de gesprekspartner.
  2. Wil je een opname als bewijs gebruiken in het kader van een strafprocedure, dan zou de verdachte een beroep kunnen doen op artikel 10 EVRM (recht op privacy). Hij kan dan stellen dat de opname niet mag worden gebruikt als bewijs. In dat geval wordt er een belangenafweging gemaakt tussen het belang van opname en de mate van inbreuk op de privacy door die opname. Er moet worden vastgesteld of sprake is geweest van een ‘’rechtens ontoelaatbare inbreuk op privacy’’. Wanneer de opname wordt gemaakt in het belang van een betere of veiligere uitoefening van de taken van degene die opneemt, kan de opname gebruikt worden als bewijs. Voorwaarde is wel dat de opname alleen wordt gemaakt op het moment dat dreiging wordt ervaren (of aanwezig is).
  3. Het is te overwegen, indien uitvoerbaar, om de gesprekspartner vooraf mede te delen dat u een opname gaat maken. Enerzijds kan hierdoor bedreiging en/of geweld worden afgewend. Anderzijds draagt deze mededeling bij aan de zorgvuldigheid, mede in het licht van de belangenafweging bij eventuele inbreuk op de privacy.

  Hoe beoordeelt een rechter eventueel 'onrechtmatig'verkregen opname?

  De waarheidsvinding weegt meestal zwaarder voor de rechter dan de onrechtmatig verkregen geluidsopname.
  Onrechtmatig verkregen bewijs heeft niet zonder meer tot gevolg dat het bewijs wordt uitgesloten. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig.

  Wat kan iemand doen om te voorkomen dat een gesprek heimelijk wordt opgenomen?

  Alleen wanneer er een soort afhankelijksverhouding bestaat, bijvoorbeeld werkgever/ werknemer relatie, kan vooraf gevraagd worden of het gesprek wordt opgenomen en dat de ander daarvoor geen toestemming geeft. Een werknemer/ werkgever moet op basis van goed werknemerschap eerlijk antwoorden. Als iemand het gesprek toch opneemt, kan er sprake zijn van verwijtbaar handelen.

  Mogen gesprekken zomaar gedeeld worden?

  Naast het opnemen van andermans gesprekken, is het verboden om een opgenomen gesprek te delen of op enige manier openbaar te maken via bijvoorbeeld Social Media. Hiervoor heb je namelijk wel instemming van alle betrokkenen nodig. Wanneer een opgenomen gesprek openbaar wordt gemaakt zonder toestemming van alle betrokkenen, vormt dit automatisch een schending van iemands privacy.

  Samengevat

  In civiele procedures, waarin twee particulieren tegenover elkaar staan, mag bewijs op welke wijze dan ook verworven worden. Of dergelijk bewijs voldoende is, wordt beoordeeld door de rechter. De rechter kan het bewijs eventueel uitsluiten als hij van mening is dat het bewijs – juridisch gezien – een onacceptabele schending is van de privacy van de wederpartij. Echter, het enkel (heimelijk) opnemen van een gesprek  is vaak onvoldoende voor bewijsuitsluiting.

  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
 • Artikel 285d | Wetboek van Strafrecht | Doxing

  Artikel 285d | Wetboek van Strafrecht | Doxing

  Op 1 januari 2024 trad een langverwachte wet in werking die doxing strafbaar maakt, een belangrijke verandering die slachtoffers van deze intimiderende praktijk meer bescherming biedt. Doxing, het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens om anderen te intimideren, is vooral online populair geworden, met ernstige psychologische gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. De nieuwe wet maakt doxing op zichzelf strafbaar, waardoor de politie sneller kan optreden, zelfs in de beginfase van gegevensverzameling met intimidatie als doel. Het OM hanteert richtlijnen voor strafvordering, variërend van geldboetes tot gevangenisstraffen, afhankelijk van de ernst en herhaling van de overtreding. Hoewel de wet ingrijpt op de vrijheid van meningsuiting, vereist deze een zorgvuldige afweging tussen dit recht en het recht om niet geïntimideerd te worden door het delen van persoonsgegevens. Zelfs openbaar beschikbare informatie kan als doxing worden beschouwd, afhankelijk van het doel van het delen ervan.

  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
 • Is uw werkgever verplicht om maatregelen te nemen tegen agressie en geweld?

  Is uw werkgever verplicht om maatregelen te nemen tegen agressie en geweld?

  Ja, in de Arbowet staat vermeld dat werkgevers verplicht zijn om hun personeel te beschermen tegen agressie op het werk. Zowel tegen agressie door collega's als door klanten of gasten. Een manier om u aan de Arbowet te houden is door de Arbocatalogus van uw branche te volgen.

  De Arbocatalogus geeft een beschrijving van de methoden en oplossingen die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken. Een Arbocatalogus wordt dus door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gemaakt. De Arbeidsinspectie controleert de branchecatalogus. Na goedkeuring van de catalogus zijn werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk voor de inhoud, verspreiding en naleving van de catalogus.

  Bron: CCV

  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
 • Zijn alle agressietrainingen hetzelfde?

  Zijn alle agressietrainingen hetzelfde?

  In grote lijnen komt de basishouding voor alle trainingen overeen, maar beroepsgroepen of speciale omstandigheden zorgen ervoor dat de benadering (pré-conflict) en afhandeling (post-conflict) een ander karakter heeft. Bijvoorbeeld de relatie met de agressor is voor een zorgspecialist anders (langere relatie die niet verstoord moet worden), dan voor een portier die enkel de agressor er zo snel mogelijk uit moet halen waarbij na het incident geen verhouding meer noodzakelijk is. Dus wij stemmen onze agressietrainingen altijd af op de speciale behoeften van de opdrachtgever.

  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
 • Geeft u ook Permanente Educatie punten uit?

  Geeft u ook Permanente Educatie punten uit?

  Voor bepaalde beroepsorganisaties is dit zeker mogelijk. O.a. voor de KBvG doelgroepen verzorgen wij trainingen die per uur één PE- punt toegekend krijgen.

  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
  Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Meer FAQS
Headerfoto 2
SRDG Keurmerk
Tekst overedge

Edge Solutions voldoet aan het kwaliteitskeurmerk SRDG. Docenten opgenomen als register docent gevaarsbeheersing mogen RDG achter hun naam zetten. RDG staat voor Register Docent Gevaarsgeheersing, welke waarborg staat voor een docent die zijn sporen verdiend heeft binnen het vakgebied van zelfverdediging en educatie.

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragenBekijk ons keurmerk | Direct contact opnemen

Bekijk onze partners
Deze bedrijven gingen u voor

Deurwaarder stapt in
Tekst dienstenkreet

UwTrainingsbureau   UwVeiligheidsexpert   UwAuditeur

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Tekst nawoord

Edge Solutions voldoet aan het kwaliteitskeurmerk SRDG. Docenten opgenomen in Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing mogen RDG achter hun naam zetten. RDG staat voor Register Docent Gevaarsbeheersing, welke waarborg staat voor een docent die zijn sporen verdiend heeft binnen het  vakgebied van zelfverdediging en weerbaarheid.

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen

Copyright © 1996 - 2024 EDGE Solutions Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacyrichtlijnen | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM.nl

Zoeken

Inloggen

Wachtwoord vergeten?