Headerfoto 3
Headerfoto 2
Tekst kreet

Onze merknamen beginnen met UW

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen

Pilot 1-2-3 Aangiftewijzer

1 juli 2017

Deurwaarder
Paul Otter, Directeur SyncassoLab en SR (Social Responsibility) en gerechtsdeurwaarder

Elke keer is er één te veel! Onder dat motto start de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) op 1 juli haar pilot 1-2-3 Aangiftewijzer. Te vaak worden aangiftes door een gerechtsdeurwaarder van geweld en bedreiging niet gevolgd door het straffen van de dader. De aangiftewijzer geeft tips voor een succesvolle aangifte. In de pilot kan een advocaat zelfs bijstand verlenen, om zo de kans op bestraffing van de dader groter te maken.

Absoluut gezien hebben gerechtsdeurwaarders niet veel met geweld en bedreiging te maken. Jaarlijks bezoeken ze ongeveer 3.500.000 adressen in hun ambtelijke hoedanigheid en het merendeel verloopt (gelukkig!) geweldloos. Bedreigingen en geweld zijn relatief gezien echter een groot probleem voor gerechtsdeurwaarders. De aangiften bij politie en openbaar ministerie hebben te weinig resultaat. Daar komt bij dat het onbestraft blijven van agressie en geweld gerechtsdeurwaarders belemmert om aan de deur effectief zaken op te lossen.

Alleen werken

Als gerechtsdeurwaarders werken we doorgaans alleen, omdat we dan minder intimiderend overkomen en sneller contact krijgen. Daardoor krijgen we meer (vertrouwelijke) zaken te horen en kunnen we beter meedenken over de oplossing van de problemen waar schuldenaren voor staan. Dat is zowel in het belang van de schuldenaar zelf, als van de opdrachtgever. Daarom blijven we graag alleen werken. Maar bedreiging en geweld zijn een grote bedreiging voor de uitoefening van ons ambt. Ik spreek uit eigen ervaring en helaas heeft elke gerechtsdeurwaarder weleens een bedreiging of misschien zelfs mishandeling meegemaakt. Niet alleen het zelfvertrouwen, de gezondheid en veiligheid, maar ook de manier van werken kunnen daardoor worden beïnvloed. De blauwe plek van een klap is misschien snel weg, maar de twijfel, onzekerheid en aantasting van je zelfvertrouwen blijven. Dat beïnvloedt de uitoefening van ons werk dus negatief!

Geweld strafbaar

Gelukkig heeft de wetgever daarin voorzien en zijn bedreiging en mishandeling strafbaar. Zelfs extra strafbaar als het om een gerechtsdeurwaarder in functie gaat (en dus iemand die een ambtshandeling uitvoert). Maar helaas volgt de praktijk niet altijd de wet. De aangiftes worden niet altijd goed opgenomen en de vervolging daarna is niet altijd optimaal.

Aangiftewijzer en pilot

Daarom brengt de KBvG de 1-2-3- Aangiftewijzer uit. Hierin staan tips en tricks aan leden voor het doen van aangifte bij de politie. Verzamel bewijs, waarvan kan je aangifte doen, wanneer ben je in functie en is strafverzwaring mogelijk? Die antwoorden staan in de 1-2-3 Aangiftewijzer. Bovendien start de KBvG vanaf 1 juli met een pilot. Gerechtsdeurwaarders die zijn bedreigd of mishandeld, kunnen dan bellen met het bureau van de KBvG. Samen bespreken we of bijstand van een advocaat bij de aangifte gewenst is. Het einddoel is dat de aangiftes die worden gedaan zorgen voor vervolging en straf voor de daders. Meer dan dat nu gebeurt!

Paul Otter, gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Lees het artikel op Linkedin

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Meer info aanvragen Terug
Headerfoto 2
Tekst dienstenkreet

UwTrainingsbureau   UwVeiligheidsexpert   UwAuditeur

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen
Tekst nawoord

Edge Solutions voldoet aan het kwaliteitskeurmerk SRDG. Docenten opgenomen in Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing mogen RDG achter hun naam zetten. RDG staat voor Register Docent Gevaarsbeheersing, welke waarborg staat voor een docent die zijn sporen verdiend heeft binnen het  vakgebied van zelfverdediging en weerbaarheid.

Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur logo
Edge Solutions - uw trainingsbureau - uw veiligheidsexpert - uw auditeur
Direct contact opnemen Meer info aanvragen Offerte aanvragen

Copyright © 1996 - 2018 EDGE Solutions Alle rechten voorbehouden | Leveringsvoorwaarden | Privacyrichtlijnen | Site-Index | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM.nl

Zoeken

Inloggen

Wachtwoord vergeten?